Osmiletá gymnázia v Brně

Osmiletá státní gymnázia v Brně a okolí

Osmiletá církevní gymnázia v Brně

Osmiletá soukromá gymnázia v Brně

Osmiletá státní gymnázia v Brně a okolí

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Poštovní adresa Žižkova 980/55, Veveří, 616 00 Brno
Ředitel  Mgr. Petr Kovač (telefon: 549 122 069)
Kontakt Mgr. Aleš Jelínek (telefon: 549 122 067)
E-mail sekretariat@gml.cz
www www.gml.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 386/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat
 

Gymnázium, Brno, Třída kapitána Jaroše 14

Poštovní adresa třída Kpt. Jaroše 1829/14, Černá Pole, 602 00 Brno
Ředitel  RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (telefon: 545 577 371)
Kontakt RNDr. Pavel Boucník (545 321 282)
E-mail herman@jaroska.cz
www www.jaroska.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 505/60
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat​

Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2

Poštovní adresa Vejrostova 1143/2, Bystrc, 635 00 Brno
Ředitel  Mgr. Petr Šurek (telefon:  533 555 101)
Kontakt Mgr. Robert Švábenský(telefon: 533 555 103)
E-mail info@gyby.cz
www www.gyby.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 272/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat​

Gymnázium Brno-Řečkovice

Poštovní adresa Terezy Novákové 936/2, Řečkovice, 621 00 Brno
Ředitel  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (telefon: 541 225 411)
Kontakt Mgr. Ana Gabrielová (telefon: 541 225 411)
E-mail skola@gyrec.cz
www www.gyrec.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 436/60
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat, vlastní přijímací zkoušky

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice

Poštovní adresa Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice
Ředitel  Mgr. Gabriela Kokešová  Telefon: 544 228 017
Kontakt Eva Švehlová  Telefon: 544 228 017
E-mail gymnazium@gslapanice.cz
www www.gslapanice.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 207/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat

Gymnázium Tišnov

Poštovní adresa Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
Ředitel  PhDr. Barbora Holubová  Telefon: 725 886 589
Kontakt RNDr. Marie Trtílková  Telefon: 739 051 185
E-mail skola@gym-tisnov.cz
www www.gym-tisnov.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 143/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

Poštovní adresa Lány 859/2, 664 91 Ivančice
Ředitel  Ing. Ivana Čermákkovál  Telefon: 606 706 680
Kontakt 546 451 110
E-mail reditel@gjbi.cz
www www.gjbi.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 79/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat

Gymnázium Židlochovice

Poštovní adresa Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
Ředitel  Mgr. Jan Vybíral  Telefon: 547 231 476
Kontakt Dana Saňková  Telefon: 547 231 476
E-mail info@gymnzidlo.cz
www www.gymnzidlo.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 134/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat

Osmiletá církevní gymnázia v Brně

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Poštovní adresa Lerchova 343/63, Stránice, 602 00 Brno 2
Ředitel  Mgr. MgA.et MgA. Štěpán Policer (telefon: 543 423 755)
Kontakt Mgr. Marie Javorová (telefon: 543 423 757)
E-mail office@cmsps.cz
www www.cmsps.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 156/30
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat, základy křesťanské nauky

Biskupské gymnázium Brno

Poštovní adresa Barvičova 85/16, Brno-město, 602 00 Brno 2
Ředitel  Mgr. Karel Mikula (telefon: 543 429 126)
Kontakt Ing. Soňa Šmerdová  (telefon: 543 429 125)
E-mail bigy@bigy.cz
www www.bigy.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 274/60
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat, základy křesťanské nauky

Osmiletá soukromá gymnázia v Brně

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o.

Poštovní adresa Kristenova 58/27, Komín, 624 00 Brno
Ředitel  MgA. Martin Hroch, Ph.D. (telefon: 603 305 945)
Kontakt Lenka Gricová (telefon: 541 224 508)
E-mail gymum@gymum.cz
www www.gymum.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 62/21
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat, talentové zkoušky

Moravské gymnázium Brno, s. r. o.

Poštovní adresa Veveří 472/30, Veveří, 602 00 Brno
Ředitel  RNDr. Miroslav Štefan (telefon: 541 214 125, 126)
Kontakt RNDr. Miroslav Štefan (telefon: 777 758 988)
Email sekretariat@mgbrno.cz
www www.mgbrno.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 44/26
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat

Eko gymnázium Brno, o. p. s.

Poštovní adresa Labská 27, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
Ředitel  RNDr. Petr Handlíř (telefon: 547 219 976)
Kontakt Mgr. Marek Jeleček (telefon: 511 191 909)
E-mail eko@eko-g.cz
www www.eko-g.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 98/25
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat

Akademia Gymnázium, základní škola a mateřská škola, s. r. o.

Poštovní adresa Rašelinová 2433/11, Líšeň, 628 00 Brno
Ředitel  Mgr. Darja Chládková (telefon: 544 211 547)
Kontakt Mgr. Ondřej Hýsek (telefon: 544 211 547)
Emailakademy akademy@akademy.cz
www  www.akademy.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 45/20
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat

1. Německé zemské gymnasium, ZŠ a MŠ, o. p. s.

Poštovní adresa Mendlovo náměstí 3/4, 603 00 Brno 3
Ředitel  Mgr. Vladimíra Dolenská  (telefon: 543 211 790)
Kontakt Ing. Ivo Procházka  (telefon: 543 211 790)
Email reditelstvi@skolskykomplex.cz
www www.skolskykomplex.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 47/24
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat, OP

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ

Poštovní adresa Mendlovo náměstí 3/4, 603 00 Brno 3
Ředitel  Ing. Ivo Procházka (telefon: 543 211 790)
Kontakt Ing. Ivo Procházka (telefon: 543 211 790)
E-mail info@jgmendel.cz
www www.skolskykomplex.cz

Poměr přihlášených a přijatých studentů na školní rok 2020/21: 84/37
Přijímací zkoušky: matematika a český jazyk Cermat, OP