Náš tým

Mgr. et Mgr. et Mgr. Luisa Pavlíková

Je absolventkou oborů Český jazyk a literatura, Literatura a mezikulturní komunikace, Management v kultuře a Teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době pokračuje v doktorském studiu Digitální kultury a kreativních průmyslů. Odborně se věnuje tématu autorství v literatuře a nových médiích.

Kromě přípravy na přijímací zkoušky vyučuje češtinu pro ukrajinské zdravotní sestry a lékaře a na Masarykově univerzitě vede kurzy zaměřené na odborné psaní, současnou literaturu a umění interaktivních médií.

Vyučuje: český jazyk

Zpět