Náš tým

Zuzana Macháčková

Absolvovala jsem pedagogické lyceum na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně.

Momentálně studuji obory Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Několik let se věnuji práci s dětmi a mládeží, ať už jako vedoucí příměstských táborů, animátorka výchovně-vzdělávacích programů nebo instruktorka jezdectví. Od jara 2022 mám zkušenost také jako asistent pedagoga a později i jako učitelka češtiny pro cizince. Mám ráda týmové sporty – hlavně volejbal, zimní období si zase nedokážu představit bez snowboardu.

Sama jsem kdysi prošla přípravnými kurzy od Amosu a jsem ráda, že nyní můžu stát na druhé straně a pomáhat ostatním žákům s jejich přípravou k přijímačkám.

Vyučuje: český jazyk

Zpět