Trénování s Amosem

V každém cyklu Trénování s Amosem je jiná náplň (tj. každý cyklus T1 až T10 je jiný, prvních pět cyklů již proběhlo v 1. pololetí), věnujeme se zde jinému testu obsahujícímu úlohy na vybranou skupinu klíčových témat potřebných k úspěšnému zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek. Uvedená cena je za jednu lekci v rozsahu dvou vyučovacích hodin v daném čase.

Výuka probíhá prezenčně v našich učebnách v Brně na třídě Kpt. Jaroše 8. Pokud by náhodou došlo v důsledku epidemické situace k zákazu nebo omezení prezenční výuky (viz obchodní podmínky), nabídneme účastníkům náhradní formu výuky, nebo vrátíme zaplacené kurzovné v plné výši. Účastníkům, kteří by o tuto formu neměli zájem, bychom také vrátili zaplacené kurzovné v plné výši.

V rámci jednoho cyklu vždy nabízíme v každém předmětu dva termíny se stejným obsahem (tj. např. v cyklu T6 mají tréninky z českého jazyka T6C51 a T6C53 stejný obsah, podobně mají stejný obsah i tréninky z matematiky T6M51 a T6M53). V každém cyklu lze tedy vybrat pouze jeden trénink z českého jazyka a jeden trénink z matematiky.

Pokud chcete intenzivně trénovat, má smysl absolvovat všechny cykly, tj. doporučujeme v každém cyklu absolvovat jeden trénink z českého jazyka a jeden trénink z matematiky.

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více žáků, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je žáků.

Cyklus T6

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T6, český jazyk

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T6C51 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Po 17. 1. 14:30–16:05 350 Kč
T6C53 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 28. 1. 14:00–15:35 350 Kč

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T6, matematika

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T6M51 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 21. 1. 14:00–15:35 350 Kč
T6M53 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Po 24. 1. 14:30–16:05 350 Kč

Cyklus T7

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T7, český jazyk

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T7C51 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Po 31. 1. 14:30–16:05 350 Kč
T7C53 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 11. 2. 14:00–15:35 350 Kč

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T7, matematika

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T7M51 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 4. 2. 14:00–15:35 350 Kč
T7M53 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Po 7. 2. 14:30–16:05 350 Kč

Cyklus T8

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T8, český jazyk

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T8C51 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Po 14. 2. 14:30–16:05 350 Kč
T8C53 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 25. 2. 14:00–15:35 350 Kč

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T8, matematika

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T8M51 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 18. 2. 14:00–15:35 350 Kč
T8M53 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Po 21. 2. 14:30–16:05 350 Kč

Cyklus T9

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T9, český jazyk

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T9C51 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Po 28. 2. 14:30–16:05 350 Kč
T9C53 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 18. 3. 14:00–15:35 350 Kč

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T9, matematika

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T9M51 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 4. 3. 14:00–15:35 350 Kč
T9M53 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Po 14. 3. 14:30–16:05 350 Kč

Cyklus T10

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T10, český jazyk

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T10C51 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Po 21. 3. 14:30–16:05 350 Kč
T10C53 Český jazyk tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 1. 4. 14:00–15:35 350 Kč

Trénování s Amosem na osmiletá gymnázia, cyklus T10, matematika

Kód Předmět Místo Termín Cena Objednat
T10M51 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Pá 25. 3. 14:00–15:35 350 Kč
T10M53 Matematika tř. Kpt. Jaroše 8 Po 28. 3. 14:30–16:05 350 Kč

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).