Zpracování osobních údajů

Lokalita: nenastavena | Vybrat lokalitu

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů klientů společnosti Atelier AMOS, s. r. o. Při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Atelier AMOS, s. r. o., Čekanková 864/16, 612 00 Brno, IČ: 05703972. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97467.

Účel zpracování

V souvislosti s poskytováním nabízených služeb shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje klientů k těmto účelům:

a) Realizace smluvního vztahu při poskytování sjednané služby. Jedná se např. o zaslání potvrzení objednávky, vytvoření a zaslání faktury, v případě kurzu nebo jednorázové akce pak o zaslání pozvánky s informacemi ke konání kurzu nebo akce, o zasílání upozornění na nepravidelnosti nebo náhrady ve výuce z důvodu prázdnin nebo státních svátků, zasílání nebo sdělení dalších organizačních nebo provozních informací souvisejících s probíhajícím kurzem, zasílání nebo sdělení informací o dosažených výsledcích žáka v rámci kurzu nebo akce atd.

b) Plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů.

c) Obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení produktů a služeb. Jedná se např. o zasílání nabídek navazujících nebo souvisejících kurzů, akcí nebo produktů, zasílání informací o možnosti přednostní registrace do kurzů nebo akcí pro stávající klienty atd.

Doba zpracování

Doby zpracování pro jednotlivé účely zpracování podle předchozího oddílu (je použito stejné označení písmeny) jsou: a) 5 let, b) podle příslušných právních norem, c) 10 let.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracování údajů se týká údajů zadaných klientem do registračního formuláře (jméno a příjmení studenta, příp. škola, ročník nebo věk studenta, titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail objednatele, příp. jiná fakturační adresa, IČ, DIČ), identifikátor objednaného kurzu, akce nebo produktu, cena účtovaná za objednanou službu nebo produkt, případně přidělené uživatelské jméno a heslo.

V případě kurzu nebo akce se dále jedná o výsledky testů nebo další získaná hodnocení studenta, záznamy o docházce, resp. další záznamy související s poskytovanou službou.

Osobní údaje dětí zpracováváme pouze v případě, že za ně jedná jejich zákonný zástupce.

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádějí zejména zaměstnanci správce. Zpracování probíhá manuálně i automatizovaně. Při zpracování je zajištěno veškeré požadované zabezpečení osobních údajů. Dalšími zpracovateli, kteří mají přístup k některým osobním údajům, mohou být společnosti, s nimiž má správce údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, např. webhostingová nebo účetní firma.

Práva klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Klient má právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@atelieramos.cz.

Výběr lokality

Naše kurzy a akce nabízíme v Praze a Brně. Vyberte si prosím lokalitu, o kterou máte zájem. Výběr můžete kdykoli změnit pomocí odkazu v horní části každé stránky.

Používáme cookies

Cookies jsou soubory, které se při návštěvě webu ukládají do Vašeho zařízení. Podílejí se na správném fungování webu, pomáhají nám v analýze chování uživatelů a tím i ke zlepšování našich stránek, umožňují zobrazení personalizovaného obsahu a cílení marketingových aktivit.Podrobné nastavení