Seznam aktuálně otevřených termínů kurzů pro rok 2021/22 bude zveřejněn do konce června 2021.

Připravujeme studenty k maturitě z českého jazyka, angličtiny, matematiky a dalších předmětů.

Příprava k maturitě probíhá v našich učebnách. Každý kurz se obsahuje 11 lekcí, které probíhají jednou týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin. 

V kurzech přípravy k maturitní zkoušce Vás zkušení lektoři, učitelé středních škol a gymnázií, připraví na všechny části maturitních zkoušek.

Český jazyk − věnujeme se přípravě k didaktickému testu, ústní zkoušce i slohové práci dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Český jazyk a literatura.

Matematika − věnujeme se přípravě k didaktickému testu dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Matematika.

Anglický jazyk − věnujeme se přípravě k didaktickému testu, ústní zkoušce i slohové práci dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Anglický jazyk.

První pololetí: 27. září 2020 – 19. prosince 2021

Výuka neprobíhá v týdnu od 25. 10. do 31. 10. 2021 (podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Výuka probíhá ve dnech státních svátků 28. 9. a 17. 11. 2021.