Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 probíhá.

Připravujeme studenty k maturitě z českého jazyka, matematiky a angličtiny.

Příprava k maturitě probíhá v našich učebnách v Brně. Každý kurz se obsahuje 10 lekcí, které probíhají jednou týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin. V případě víkendového kurzu pak výuka probíhá v pěti předem daných víkendových termínech vždy v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Obsah obou forem kurzu je stejný.

V kurzech přípravy k maturitní zkoušce Vás zkušení lektoři, učitelé středních škol a gymnázií, připraví na všechny části maturitních zkoušek.

Obsah přípravných kurzů

Český jazyk − věnujeme se přípravě k didaktickému testu, ústní zkoušce i slohové práci dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Český jazyk a literatura.

Matematika − věnujeme se přípravě k didaktickému testu dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Matematika.

Anglický jazyk − věnujeme se přípravě k didaktickému testu, ústní zkoušce i slohové práci dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Anglický jazyk.

Kdy kurzy probíhají

Kurzy probíhají v určených týdnech (1. pololetí: říjen až prosinec 2024, 2. pololetí: leden až březen 2025) jedenkrát týdně ve vybraný pracovní den odpoledne ve vybraném čase, v případě víkendových kurzů v předem daných termínech vždy v sobotu dopoledne. Konkrétní termín kurzu si zájemce volí při registraci z naší nabídky.

První pololetí: říjen až prosinec 2024 (začínáme v týdnu od 30. 9. a končíme v týdnu do 15. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 28. 10. do 3. 11. 2024 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2025 (začínáme v týdnu od 13. 1. a končíme v týdnu do 30. 3.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 10. 2. do 16. 2. 2025 (jarní prázdniny).

Kde kurzy probíhají

Docházkové přípravné kurzy nabízíme v našich vlastních učebnách v Brně, na třídě Kapitána Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici).

Omezení výuky

Pokud by v průběhu školního roku 2024/25 došlo k omezení nebo zákazu prezenční výuky, pokračovali bychom ve stejných termínech on-line výukou, viz obchodní podmínky.