Registrace do kurzů na 2. pololetí  2022/23 probíhá.

Připravujeme studenty k maturitě z českého jazyka, angličtiny, matematiky a dalších předmětů.

Příprava k maturitě probíhá v našich učebnách. Každý kurz se obsahuje 10 lekcí, které probíhají jednou týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin. V případě víkendového kurzu pak výuka probíhá v pěti předem daných víkendových termínech vždy v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

V kurzech přípravy k maturitní zkoušce Vás zkušení lektoři, učitelé středních škol a gymnázií, připraví na všechny části maturitních zkoušek.

Obsah přípravných kurzů

Český jazyk − věnujeme se přípravě k didaktickému testu, ústní zkoušce i slohové práci dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Český jazyk a literatura.

Matematika − věnujeme se přípravě k didaktickému testu dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Matematika.

Anglický jazyk − věnujeme se přípravě k didaktickému testu, ústní zkoušce i slohové práci dle požadavků Ministerstva školství, které jsou definovány v dokumentu Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky/Anglický jazyk.

Kdy kurzy probíhají

První pololetí: říjen – prosinec 2022 (začínáme v týdnu od 3. 10. a končíme v týdnu do 18. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 24. 10. do 30. 10. 2022 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat. Výuka naopak probíhá v den státního svátku 17. 11. 2022.

Druhé pololetí: leden – březen 2023 (začínáme v týdnu od 16. 1. a končíme v týdnu do 2. 4.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 13. 3. do 19. 3. 2023 (jarní prázdniny v Brně).

Kde kurzy probíhají

Docházkové přípravné kurzy nabízíme v našich vlastních učebnách v Brně, na třídě Kapitána Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici) a na Palackého třídě 120 v Králově Poli, viz nabídka kurzů.

Omezení výuky

Pokud by v průběhu školního roku 2022/23 došlo k omezení nebo zákazu prezenční výuky, pokračovali bychom ve stejných termínech on-line výukou, viz obchodní podmínky.