Příprava k maturitě z matematiky

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 bude zahájena v první části května 2024. Přesnější termín spuštění registrace zde bude s předstihem zveřejněn.

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky nabízíme v docházkové formě, každý týden 2 vyučovací hodiny. Výuka probíhá v našich vlastních učebnách v Brně na třídě Kpt. Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici).

Příprava k maturitě z matematiky je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2024) a ve 2. pololetí (leden až březen 2025). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí potřebné učivo, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech.

První pololetí: říjen až prosinec 2024 (začínáme v týdnu od 30. 9. a končíme v týdnu do 15. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 28. 10. do 3. 11. 2024 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2025 (začínáme v týdnu od 13. 1. a končíme v týdnu do 30. 3.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 10. 2. do 16. 2. 2025 (jarní prázdniny v Brně).