Příprava k maturitě z českého jazyka

Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka nabízíme v docházkové formě (každý týden 2 vyučovací hodiny) a ve víkendové formě (v uvedené soboty vždy 4 vyučovací hodiny). Obsah obou těchto forem kurzu je stejný. Výuka probíhá v našich vlastních učebnách v Brně na třídě Kapitána Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici).

Příprava k maturitě z českého jazyka je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (září až prosinec 2021) a ve 2. pololetí (leden až duben 2022). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí potřebné učivo, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně.

Pro účast v kurzu ve 2. pololetí není podmínkou absolvování kurzu v 1. pololetí.

Docházkový přípravný kurz k maturitě z českého jazyka ve 2. pololetí začíná ve středu 12. ledna 2022 a končí ve středu 30. března 2021. Víkendový kurz začíná v sobotu 15. ledna 2022, konkrétní termíny jsou vypsány v tabulce níže.

V docházkovém kurzu výuka neprobíhá v celém týdnu, kdy jsou podzimní prázdniny (7. 3. až 13. 10.). Nic ale není nutné nahrazovat, tento týden není do kurzu započítán.

Pokud by v průběhu školního roku 2021/22 došlo k omezení nebo zákazu prezenční výuky, pokračovali bychom ve stejných termínech on-line výukou, viz obchodní podmínky.

 

Přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 2. pololetí 2021/22

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kód Místo Termín Cena Objednat
MLCS tř. Kpt. Jaroše 8 St 17:30–19:05 3 900 Kč

Víkendový přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 2. pololetí 2021/22

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kód Místo Termín Cena Objednat
MLCV tř. Kpt. Jaroše 8 So 9:00–12:20: 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 19. 3. 3 900 Kč