Příprava k maturitě z českého jazyka

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 byla zahájena.

Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka nabízíme v docházkové formě (každý týden 2 vyučovací hodiny, 10 týdnů) a ve víkendové formě (v uvedené soboty vždy 4 vyučovací hodiny, 5 sobot). Obsah obou těchto forem kurzu je stejný. Výuka probíhá v našich vlastních učebnách v Brně na třídě Kapitána Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici).

Příprava k maturitě z českého jazyka je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2024) a ve 2. pololetí (leden až březen 2025). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí potřebné učivo, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech.

První pololetí: říjen až prosinec 2024 (začínáme v týdnu od 30. 9. a končíme v týdnu do 15. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 28. 10. do 3. 11. 2024 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2025 (začínáme v týdnu od 13. 1. a končíme v týdnu do 30. 3.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 10. 2. do 16. 2. 2025 (jarní prázdniny).

Termíny víkendové výuky:

První pololetí: říjen až prosinec 2024: So  5. 10., 19. 10., 9. 11., 30. 11., 14. 12. 2024.

Druhé pololetí: leden až březen 2025: So 18. 1., 1. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3. 2025.

Přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 1. pololetí

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kurz začíná v týdnu od 30. 9. 2024 (podle konkrétního vybraného termínu).

Kód Místo Termín Cena Objednat
MZCC tř. Kpt. Jaroše 8 Čt 17:30–19:05 4 800 Kč

Víkendový přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 1. pololetí

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kurz začíná v sobotu 5. 10. 2024.

Kód Místo Termín Cena Objednat
MZCV tř. Kpt. Jaroše 8 So 9:00–12:20: 5. 10., 19. 10., 9. 11., 30. 11., 14. 12. 2024 4 800 Kč