Příprava k maturitě z českého jazyka

Do termínu 2. 4. 2023 řádně proběhly všechny přípravné kurzy vypsané v aktuálním školním roce. Výuka v přípravných kurzech pro školní rok 2022/23 byla tedy k 2. 4. 2023 ukončena.

 Registrace do kurzů na příští školní rok 2023/24 byla spuštěna.

Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka nabízíme v docházkové formě (každý týden 2 vyučovací hodiny, 10 týdnů) a ve víkendové formě (v uvedené soboty vždy 4 vyučovací hodiny, 5 sobot). Obsah obou těchto forem kurzu je stejný. Výuka probíhá v našich vlastních učebnách v Brně.

Příprava k maturitě z českého jazyka je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2023) a ve 2. pololetí (leden až duben 2024). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí potřebné učivo, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech.

První pololetí: říjen až prosinec 2023 (začínáme v týdnu od 2. 10. a končíme v týdnu do 17. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 23. 10. do 29. 10. 2023 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2024 (začínáme v týdnu od 8. 1. a končíme v týdnu do 24. 3.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 5. 2. do 11. 2. 2024 (jarní prázdniny v Brně).

Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně, v první fázi registrace do kurzu v 1. pololetí lze však se slevou objednat současně kurzy pro obě pololetí.

Přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 1. pololetí

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kurz začíná v týdnu od (podle konkrétního vybraného termínu).

Kód Místo Termín Cena Objednat
MZCC tř. Kpt. Jaroše 8 Čt 17:30–19:05 4 800 Kč

Víkendový přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 1. pololetí

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kurz začíná v sobotu .

Kód Místo Termín Cena Objednat
MZCV tř. Kpt. Jaroše 8 So 9:00–12:20: 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 9. 12. 2023 4 800 Kč