Příprava k maturitě z českého jazyka

Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka nabízíme v docházkové formě (každý týden 2 vyučovací hodiny) a ve víkendové formě (v uvedené soboty vždy 4 vyučovací hodiny). Obsah obou těchto forem kurzu je stejný. Výuka probíhá v našich vlastních učebnách v Brně na třídě Kapitána Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici).

Docházkový přípravný kurz k maturitě z českého jazyka v 1. pololetí začíná ve středu 29. září 2021 a končí ve středu 15. prosince 2021. Víkendový kurz začíná v sobotu 2. října 2021, konkrétní termíny jsou vypsány v tabulce níže.

V docházkovém kurzu probíhá výuka i v době státního svátku 17. 11. Výuka naopak neprobíhá v celém týdnu, kdy jsou podzimní prázdniny (25. 10. až 31. 10.). Nic ale není nutné nahrazovat, tento týden není do kurzu započítán.

Pokud by v průběhu školního roku 2021/22 došlo k omezení nebo zákazu prezenční výuky, pokračovali bychom ve stejných termínech on-line výukou, viz obchodní podmínky.

Nyní si můžete při vložení kurzu do košíku objednat se slevou současně i navazující kurz ve stejném čase ve 2. pololetí. Výuka v docházkovém kurzu ve 2. pololetí začíná v týdnu od 10. 1. a končí v týdnu před 4. 4. 2022. Výuka ve víkendovém kurzu ve 2. pololetí probíhá v termínech: sobota 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 19. 3. 2022. Podmínkou slevy je využití obou navazujících kurzů a zaplacení celé částky v termínu splatnosti.

Přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 1. pololetí 2021/22

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kód Místo Termín Cena Objednat
MZCS tř. Kpt. Jaroše 8 St 17:30–19:05 3 900 Kč

Víkendový přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 1. pololetí 2021/22

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kód Místo Termín Cena Objednat
MZCV tř. Kpt. Jaroše 8 So 9:00–12:20: 2. 10., 16. 10., 6. 11., 27. 11., 11. 12. 3 900 Kč