Příprava k maturitě z českého jazyka

Registrace do kurzů pro školní rok 2022/23 byla zahájena. Docházkové kurzy v 1. pololetí začínají v týdnu od 3. října 2022. Víkendový kurz v 1. pololetí začíná v sobotou 8. října 2022.

Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka nabízíme v docházkové formě (každý týden 2 vyučovací hodiny, 10 týdnů) a ve víkendové formě (v uvedené soboty vždy 4 vyučovací hodiny, 5 sobot). Obsah obou těchto forem kurzu je stejný. Výuka probíhá v našich vlastních učebnách v Brně.

Příprava k maturitě z českého jazyka je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2022) a ve 2. pololetí (leden až duben 2023). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí potřebné učivo, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně.

Registrace do kurzů na druhé pololetí bude spuštěna ve druhé polovině listopadu 2022. Stávající účastníci, kteří nevyužili současnou registraci obou kurzů, budou mít možnost přednostní registrace v navazujícím kurzu.

Přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 1. pololetí 2022/23

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kód Místo Termín Cena Objednat
MZCC tř. Kpt. Jaroše 8 Čt 15:45–17:20 3 999 Kč Naplněn

Víkendový přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 1. pololetí 2022/23

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kód Místo Termín Cena Objednat
MZCV tř. Kpt. Jaroše 8 So 9:00–12:20: 8. 10., 22. 10., 12. 11., 3. 12., 17. 12. 2022 3 999 Kč