Příprava k maturitě z českého jazyka

Přípravné kurzy pro 2. pololetí 2023/24 začínají v týdnu od 8. ledna 2024.
Registrace do těchto kurzů probíhá.

Přípravné kurzy k maturitě z českého jazyka nabízíme v docházkové formě (každý týden 2 vyučovací hodiny, 10 týdnů) a ve víkendové formě (v uvedené soboty vždy 4 vyučovací hodiny, 5 sobot). Obsah obou těchto forem kurzu je stejný. Výuka probíhá v našich vlastních učebnách v Brně.

První pololetí: říjen až prosinec 2023 (začínáme v týdnu od 2. 10. a končíme v týdnu do 17. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 23. 10. do 29. 10. 2023 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2024 (začínáme v týdnu od 8. 1. a končíme v týdnu do 24. 3.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 5. 2. do 11. 2. 2024 (jarní prázdniny v Brně).

Přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 2. pololetí

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kurz začíná v týdnu od 8. 1. 2024 (podle konkrétního vybraného termínu).

Kód Místo Termín Cena Objednat
MLCC tř. Kpt. Jaroše 8 Čt 17:30–19:05 4 800 Kč

Víkendový přípravný kurz k maturitě z českého jazyka, 2. pololetí

Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více studentů, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je studentů.

Kurz začíná v sobotu 13. 1. 2024.

Kód Místo Termín Cena Objednat
MLCV tř. Kpt. Jaroše 8 So 9:00–12:20: 13. 1., 27. 1., 17. 2., 2. 3., 9. 3. 4 800 Kč