Ateliér Amos nabízí přípravu k přijímacím zkouškám na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou určené pro žáky 5., 7., a 9. tříd základních škol.

Vybrat si můžete z docházkových kurzů, víkendových kurzů, ePřípravky a on-line přípravných kurzů. 

Ateliér Amos připravuje své studenty k jednotným přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky (CERMAT), z anglického jazyka a ze základů křesťanské nauky, která je potřeba k přijímacím zkouškám na církevní gymnázia.

Lektoři ateliéru Amos jsou zkušení učitelé, kteří umí vysvětlit a naučit vše, co je potřebné k přijímacím zkouškám. 

Výuka probíhá v malých skupinách pro maximálně dvanáct studentů, vyučující mají přehled o konkrétních znalostech jednotlivých žáků a každému je věnována individuální péče.

V ateliéru Amos Brno probíhá také příprava k maturitním zkouškám.

Ani o prázdninách nezůstávají naše učebny prázdné, příměstské tábory ateliéru Amos nejsou jen o zábavě či zabavení, nabízíme tematické příměstské tábory.