Náš tým

Bc. Anna Piskačová

V roce 2016 jsem úspěšně ukončila studium na Gymnáziu třída Kapitána Jaroše v Brně a následně získala bakalářský titul na fakultě strojního inženýrství na VUT.

Nyní dokončuji své magisterské studium na ČVUT.

Mám za sebou osmiletou praxi ve vedení skautské družiny a ve svém volném čase se ráda věnuji výtvarné tvorbě, cestování a sportu.

Vyučuje: matematika

Zpět