Náš tým

Mgr. Eva Ševčíková

Již jako dítě jsem začala prvními krůčky postupovat k vysněné učitelské profesi. Začala jsem navštěvovat výuku sólového zpěvu a hry na klavír v základní umělecké škole. V roce 2010 jsem úspěšně ukončila studium na Cyrilometodějské střední odborné škole pedagogické v Brně.

V témže roce jsem začala pracovat jako učitelka ve venkovské mateřské škole, ve které působím jako ředitelka dodnes. V roce 2017 jsem se stala absolventkou Filozofické fakulty MU Brno, a to oboru Učitelství českého jazyka a literatury.

Mezi mé zájmy patří zejména dětská literatura, divadlo, cestování, tanec a jóga.

Vyučuje: český jazyk, tvořivé příměstské tábory

Zpět