Náš tým

Mgr. Hana Holubová

Absolventka Filozofické fakulty UP v Olomouci, obor Ruská a ukrajinská filologie. Během své půlroční zahraniční stáže na Petrohradské státní univerzitě získala certifikát z ruského jazyka (úroveň C1) a obchodní ruštiny (úroveň B2). V Institutu celoživotního vzdělávání absolvovala dvouletý program Učitelská způsobilost, který ji opravňuje učit ruský jazyk na středních školách, v Centru celoživotního vzdělávání při Pedagogické fakultě UP v Olomouci si pak rozšířila svou aprobaci i na výuku českého jazyka.

Po ukončení magisterského studia pracovala na základní škole v Přerově jako učitelka ruštiny. Ruštinu a češtinu vyučuje více než patnáct let. Za tuto dobu pomohla desítkám studentů připravit se k přijímacím zkouškám na základní, střední a vysoké školy.

Od roku 2012 pracuje pro jazykové školy a vzdělávací instituce a dojíždí do českých i mezinárodních firem, kde vede kurzy ruštiny a češtiny pro cizince.

Ve svém volném čase se věnuje cestování, pěší turistice, zahradničení a četbě beletrie i odborné literatury z oblasti výchovy a vzdělávání.

Vyučuje: český jazyk, ruský jazyk

Zpět