Náš tým

Mgr. Kateřina Čechová

Mám vystudované učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně, obory český a anglický jazyk.

Pracuji jako učitelka na ZŠ, kde mám za sebou i praxi jako asistent pedagoga. V rámci své práce ve škole se taktéž zaměřuji na přípravu na přijímací zkoušky.

Ve škole pracuji již tři roky. Práce s dětmi a samotné učení mě baví a nejvíce mě naplňuje, když vidím u svých žáků pokroky, ať už se jedná o úspěch u přijímacích zkoušek, maturity či pěknou známku z písemky.

Ve své výuce se vždy snažím, aby každý žák zažíval pocity úspěchu, byť jen nepatrného.

Vyučuje: český jazyk

Zpět