Náš tým

Mgr. et Mgr. Matěj Kos

Po absolvování brněnského Gymnázia Křenová se vydal cestou studia jazyků. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dokončil v roce 2021 magisterské studium středoškolského učitelství češtiny a ruštiny, v roce 2022 poté získal magisterský titul z literárněvědné bohemistiky. Během studia ruštiny absolvoval rovněž letní školu ruského jazyka a kultury na Kazaňské federální univerzitě. V současné době pokračuje v doktorském studiu na Filozofické fakultě MU a zároveň na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, kde je zařazen v oddělení literární teorie. Odborně se zaměřuje na současnou českou prózu, kulturní a masmediální aspekty literatury, komiks a intermedialitu.

Od dětství ho bavilo psát, na gymnáziu vedl studentský časopis Křenoviny, se kterým získal několik ocenění v národních soutěžích školních časopisů. Spolupracoval s časopisem 100+1 historie, pro který psal články zaměřené především na ruskou historii. Zajímavým životním zážitkem byla tříměsíční výuka na ZŠ zřízené pro ukrajinské uprchlíky. V současné době nepravidelně dělá korektora, spolupracuje na projektech AV ČR, učí budoucí bohemisty i příchozí cizince na své domácké fakultě a snaží se psát disertaci.

Když má chvíli volna, rád vyvolává v temné komoře fotografie, poslouchá gramodesky, chodí po autorských čteních, koncertech, divadelních představeních či různých seminářích, čte nějakou nepovinnou literaturu (třeba o hromadné dopravě) nebo prostě prokrastinuje.

Vyučuje: český jazyk

Zpět