Náš tým

Bc. Petra Janků

Po složení maturitní zkoušky na Střední umělecké škole v Ostravě jsem zamířila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích.

V současnosti studuji na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity magisterské studium v oboru Český jazyk a literatura se specializací Čeština jako cizí jazyk a bakalářské studium v oboru Jihoslovanská a balkánská studia se specializací Slovinština.

V Atelieru Amos působím jako lektorka českého jazyka a připravuji žáky základních škol k přijímacím zkouškám. Mimo jiné také doučuji k maturitním zkouškám a učím český jazyk zahraniční zaměstnance v několika firmách. Věnuji se i editorské práci v Dobrých zprávách a zastávám manažerskou pozici v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti a ve Veselí nad Moravou. V letních měsících mě můžete najít v Centru pro cizince JMK – Brno, kde pracuji jako asistent lektora v dětských kurzech českého jazyka, a to v kurzech pro děti předškolního věku.

Své vzdělání se snažím rozvíjet také mimo akademickou půdu – na různých přednáškách, webinářích nebo například na kurzech AUČCJ (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka).

Ve volném čase se aktivně věnuji folklóru v souboru Svodnica jako zpěvačka a tanečnice. Dále mě můžete zastihnout s knihou v některé z brněnských kaváren, na zahraničních cestách či na procházkách s mým psem Nanookem.

Vyučuje: český jazyk

Zpět