Náš tým

Bc. Samuel Hána

Absolvent Gymnázia Pelhřimov se pro učitelství rozhodl dávno před maturitní zkouškou. V roce 2022 dokončil na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity bakalářský studijní program matematika a zeměpis se zaměřením na vzdělávání. V současné době studuje na téže fakultě magisterský program učitelství matematiky a zeměpisu pro základní školy.

V roce 2018 prošel kurzem základní přípravy UNOB. V roce 2020 absolvoval program konaný v Lotyšsku Gaming for boosting school engagement of students with learning disabilities. V roce 2022 absolvoval kurz hlavního vedoucího dětského tábora. V témže roce se zúčastnil soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky se svou bakalářskou prací Pascalovo pojednání o aritmetickém trojúhelníku. V roce 2023 se stal jedním z vnitřních hodnotitelů bakalářského a magisterského studijního programu Katedry matematiky MUNI PED. Momentálně je součástí dvou projektů. Rozvoj vědeckého myšlení: Podpora studentských aktivit tří profesních mikrospolečenství; BIP Supporting curriculum through integrated STEAM Education practices konaný v Portugalsku.

Mimo Atelier AMOS doučuje matematiku na Masarykově ZŠ a MŠ na Zemědělské a vede další soukromé doučování ZŠ, SŠ i VŠ studentů.

Mezi jeho záliby patří divadlo (dlouholetý člen spolku Divadelních ochotníků RIEGER Pelhřimov), hudba (absolvent 2 cyklů hry na trubku na ZUŠ Pelhřimov), sport (fotbalový rozhodčí KFS Vysočina a ŘK pro Moravu; juniorský reprezentant na ME 2016 v Tallinnu ve stolním hokeji Stiga), letní tábor Vlčice II (táborový vedoucí a člen YMCA Jindřichův Hradec) a deskové hry, či gamebooky.

Vyučuje: matematika

Zpět