Přípravné kurzy na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 probíhá.

Rychlé odkazy:

Naše přípravné kurzy jsou určeny zájemcům o přijetí na gymnázia a střední školy (na maturitní obory), kteří mají ve školním roce 2024/25 skládat jednotné přijímací zkoušky. Ve školním roce 2024/25 to tedy budou žáci 5., 7. nebo 9. ročníku základní školy.

Struktura naší komplexní přípravy k přijímacím zkouškám je znázorněna níže uvedeným schématem. Návrh strategie přípravy najdete pod obrázkem.

Stránku vybraného kurzu zobrazíte kliknutím do příslušného místa schématu.

Schéma komplexní přípravy Docházkové přípravné kurzy Víkendové docházkové přípravné kurzy On-line přípravka ePřípravka Anglický jazyk Křesťanská nauka Intenzivní kurzy Trénování s Amosem Přijímačky nanečisto

Strategie komplexní přípravy k přijímacím zkouškám

Pokud máte zájem u nás absolvovat komplexní přípravu k jednotným přijímacím zkouškám na gymnázium nebo střední školu, doporučujeme následující postup.

Vyberte si a zaregistrujte základní přípravný kurz z českého jazyka a matematiky v jedné z forem (docházkový kurz, víkendový docházkový kurz, On-line přípravka, ePřípravka). Kterou formu vyberete záleží pouze na Vás, všechny tyto kurzy mají stejný obsah, liší se jen formou. Každý z kurzů je rozdělen na dvě pololetí, která na sebe navazují, doporučujeme účast v obou. V první etapě registrace je možné zaregistrovat si se slevou současně obě pololetí. Druhou možností je zaregistrovat si nejprve pouze první pololetí a až se později rozhodnete, lze druhé zaregistrovat samostatně již za běžnou cenu.

Pokud Vás čekají přijímací zkoušky z angličtiny, určitě uvítáte Přípravný kurz anglického jazyka k přijímacím zkouškám, nabízíme varianty pro 7. a 9. ročník.

Zájemci o studium na církevních gymnáziích využijí kurz Základy křesťanské nauky, který otevíráme ve variantách pro 5. a 9. ročník.

Pro rozšíření přípravy doporučujeme absolvovat nejméně jeden Intenzivní kurz. Je ale možné absolvovat klidně i všechny tři cykly. Zde kromě zopakování klíčových témat z českého jazyka a matematiky také pochopíte strukturu testů, lépe se seznámíte s typem úloh a osvojíte si způsob bodování. Poradíme Vám také, jakou strategii volit při řešení testů na skutečných přijímacích zkouškách.

Pokud chcete získat jistotu a rychlost při vypracovávání testů, využijte Trénování s Amosem. Klidně si nejprve vyzkoušejte třeba jen jeden termín v jednom předmětu.

Určitě vyzkoušejte nejméně jedny Přijímací zkoušky nanečisto, v ideálním případě raději více. Zde získané zkušenosti budou u ostrých přijímacích zkoušek velmi užitečné.

Strategie rozšiřující přípravy k přijímacím zkouškám

Pokud základní přípravu k přijímacím zkouškám provádíte jiným způsobem mimo Atelier AMOS, můžeme Vám v rámci rozšiřující přípravy nabídnout její doplnění a prohloubení. Účast v dále uvedených kurzech není nijak vázána na základní přípravný kurz.

Pro rozšíření přípravy doporučujeme absolvovat nejméně jeden Intenzivní kurz. Je ale možné absolvovat klidně i všechny tři cykly. Zde kromě zopakování klíčových témat z českého jazyka a matematiky také pochopíte strukturu testů, lépe se seznámíte s typem úloh a osvojíte si způsob bodování. Poradíme Vám také, jakou strategii volit při řešení testů na skutečných přijímacích zkouškách.

Pokud chcete získat jistotu a rychlost při vypracovávání testů, využijte Trénování s Amosem. Klidně si nejprve vyzkoušejte třeba jen jeden termín v jednom předmětu.

Určitě vyzkoušejte nejméně jedny Přijímací zkoušky nanečisto, v ideálním případě raději více. Zde získané zkušenosti budou u ostrých přijímacích zkoušek velmi užitečné.

Základní informace o našich kurzech

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2024/25  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2024/25 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2025/26. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2025. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

V našich přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (konec září až prosinec 2024) a ve 2. pololetí (leden až březen 2025). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně, v první fázi registrace do kurzu v 1. pololetí lze však se slevou objednat současně kurzy pro obě pololetí. Pro účast v kurzu ve 2. pololetí není podmínkou absolvování kurzu v 1. pololetí.

Základní přípravné kurzy nabízíme ve čtyřech ekvivalentních formách, které mají stejný obsah, liší se jen formou: docházkové kurzy, víkendové docházkové kurzy, ePřípravka, On-line přípravka. Zájemci si při registraci volí jednu z nabízených forem. V případě potřeby lze v každém pololetí využít jinou formu. V těchto kurzech probereme a zopakujeme všechnu látku českého jazyka a matematiky dle požadavků k přijímacím zkouškám, pracujeme s vlastními materiály v malých skupinách. Docházkové kurzy a víkendové docházkové kurzy probíhají v našich učebnách v Praze a v Brně.

Připravujeme také k přijímacím zkouškám z anglického jazyka (pro 7. a 9. ročník). Zájemcům o studium na církevních gymnáziích nabízíme Základy křesťanské nauky (pro 5. a 9. ročník).

Základní přípravné kurzy je vhodné doplnit dalšími typy kurzů: intenzivní kurzy, Trénování s Amosem a přijímací zkoušky nanečisto.