Přípravné kurzy na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy

Základní příprava

Doplňková příprava

Další doporučená příprava

Registrace do všech typů přípravných kurzů pro školní rok 2022/23 bude spuštěna do konce května 2022. Pokud chcete, abychom Vám při spuštění registrace zaslali e-mailem  upozornění, napište na info@atelieramos.cz.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2022/23  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2022/23 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2023/24. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2023. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

V našich přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2022) a ve 2. pololetí (leden až duben 2023). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně. 

Základní přípravné kurzy nabízíme ve čtyřech ekvivalentních formách, které mají stejný obsah, liší se jen formou: docházkové kurzy, víkendové docházkové kurzy, ePřípravka, On-line přípravka. Zájemci si při registraci volí jednu z nabízených forem. V případě potřeby lze v každém pololetí využít jinou formu. V těchto kurzech probereme a zopakujeme všechnu látku českého jazyka a matematiky dle požadavků k přijímacím zkouškám, pracujeme s vlastními materiály v malých skupinách. Docházkové kurzy a víkendové docházkové kurzy probíhají v našich učebnách v Brně.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Připravujeme také k přijímacím zkouškám z anglického jazyka (pro 7. a 9. ročník). Zájemcům o studium na církevních gymnáziích nabízíme Základy křesťanské nauky (pro 5. a 9. ročník).

Základní přípravné kurzy je vhodné doplnit dalšími typy kurzů: intenzivní kurzy, Trénování s Amosem a přijímací zkoušky nanečisto.