Přípravné kurzy na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy

Přípravné kurzy (docházkové kurzyvíkendové kurzyePřípravkaOn-line přípravka) začínají v 1. pololetí školního roku 2021/22 v týdnu od 27. září (učíme i v době státního svátku 28. září).

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2021/22  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2021/22 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2022/23. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2022. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

V našich přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (konec září až prosinec 2021) a ve 2. pololetí (leden až duben 2022). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně. 

Základní přípravné kurzy nabízíme ve čtyřech ekvivalentních formách, které mají stejný obsah, liší se jen formou: docházkové kurzy, víkendové kurzy, ePřípravka, On-line přípravka. V těchto kurzech probereme a zopakujeme všechnu látku českého jazyka a matematiky dle požadavků k přijímacím zkouškám, pracujeme s vlastními materiály v malých skupinách.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Připravujeme také k přijímacím zkouškám z anglického jazyka a křesťanské nauky.

Základní přípravné kurzy je vhodné doplnit dalšími typy kurzů: intenzivní kurzy, Trénování s Amosem a přijímací zkoušky nanečisto.