ePřípravka na gymnázia a SŠ

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 probíhá.

Komu je ePřípravka určena

ePřípravka - přípravný kurz k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy je ve školním roce 2024/25  určen zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2024/25 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2025/26. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2025. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

Co je obsahem kurzů

V našich dálkových přípravných kurzech ePřípravka provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2024) a ve 2. pololetí (leden až březen 2025). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně, v první fázi registrace do kurzu v 1. pololetí lze však se slevou objednat současně kurzy pro obě pololetí (možnost volby současné registrace obou pololetí je při vkládání kurzu do košíku).

Jak kurzy v probíhají 

Dálkové přípravné kurzy ePřípravka probíhají distančně v každém pololetí školního roku 2024/25 v rozsahu 10 týdnů. Účastník kurzu získává přístup do neveřejné oblasti webu, kde postupně podle probíraných témat nachází všechny materiály k prostudování (v textové formě vysvětlenou teorii a ukázkové řešené úlohy) a úkoly ke zpracování. Součástí kurzu jsou i výuková videa, kde je v každé lekci vysvětleno řešení klíčových úloh. Vypracované úkoly pak účastník kurzu naskenované odesílá zpět. Na základě toho pak dostává zpětnou vazbu od lektorů, kteří mu úlohy zkontrolují, opraví a v komentářích poradí, jak má řešit ty z nich, se kterými si neví rady. Ke všem materiálům včetně videí se student může vracet až do dubnového termínu přijímacích zkoušek. Veškeré používané materiály jsou autorské a připravené přímo k tomuto typu kurzu.

V neveřejné oblasti našeho webu mají studenti k dispozici výsledky cvičení z učebnice ve formě komentovaných klíčů, kde jsou nejen uvedeny správné odpovědi, ale také komentáře k řešení a v matematice většinou i celé postupy řešení.

Součástí kurzu jsou on-line testy, každý týden žáci vypracují na našem webu za domácí úkol jeden on-line test z jednoho předmětu (po týdnu se střídají testy z českého jazyka a matematiky).

Před koncem kurzu píšeme z každého předmětu závěrečný test ve formě zkráceného přijímačkového testu typu Cermat. Forma testu, typy jednotlivých otázek, jejich bodování i průběh vlastního vypracování testu (včetně zápisu řešení do záznamového archu) přesně odpovídá tomu, s čím se žáci setkají na jednotných přijímacích zkuškách.

Novinka!

Nově jsme pro účastníky ePřípravky jako bonus připravili webovou aplikaci, která je v krocích provede řešením vybraných úloh, které se v minulých letech objevily v Cermat testech na jednotných přijímacích zkouškách. Vždy po každé lekci kurzu bude účastníkům zpřístupněna sada úloh z oblasti, která byla tématem dané lekce. Studenti si tak budou moci zopakovanou látku procvičit přímo na reálných úlohách z ostrých testů. Jedná se o velmi efektivní doplněk přípravy k jednotným přijímacím zkouškám.

Kdy kurzy probíhají

Kurzy probíhají v každém pololetí v rozsahu 10 týdnů (1. pololetí: konec září až prosinec 2024, 2. pololetí: leden až březen 2025).

První pololetí: říjen až prosinec 2024 (začínáme v týdnu od 30. 9. a končíme v týdnu do 20. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 28. 10. do 3. 11. 2024 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2025 (začínáme v týdnu od 13. 1. a končíme v týdnu do 4. 4.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 10. 2. do 16. 2. 2025 (jarní prázdniny). Tento týden není do kurzu započítán.

Ekvivalentní přípravné kurzy

Základní přípravné kurzy nabízíme ve čtyřech ekvivalentních formách, které mají stejný obsah, liší se jen formou: docházkové kurzyvíkendové kurzyePřípravkaOn-line přípravka. V těchto kurzech probereme a zopakujeme všechnu látku českého jazyka a matematiky dle požadavků k přijímacím zkouškám, pracujeme s vlastními materiály a v malých skupinách. Každý zájemce o přípravu k přijímacím zkouškám si tedy může při registraci kurzu vybrat tu z nabízených forem, která mu nejvíce vyhovuje.

Doplňkové kurzy a další příprava

Připravujeme také k přijímacím zkouškám z anglického jazyka (pro 7. a 9. ročník).
Zájemcům o studium na církevních gymnáziích nabízíme Základy křesťanské nauky (pro 5. a 9. ročník).
Základní přípravné kurzy je vhodné doplnit dalšími typy kurzů: Intenzivní kurzyTrénování s Amosem a Přijímací zkoušky nanečisto.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).