ePřípravka

ePřípravka začíná ve 2. pololetí školního roku 2021/22 v týdnu od 10. ledna 2022. Nejpozději 3 dny před začátkem kurzu přijde objednateli (na e-mailovou adresu zadanou při objednávce) pozvánka s podrobnými informacemi.

Komu je ePřípravka určena

ePřípravka - přípravný kurz k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy je ve školním roce 2021/22  určen zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2021/22 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2022/23. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2022. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

Co je obsahem kurzů

V našich dálkových přípravných kurzech ePřípravka provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (září až prosinec 2021) a ve 2. pololetí (leden až duben 2022). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně.

Pro účast v kurzu ve 2. pololetí není podmínkou absolvování kurzu v 1. pololetí. 

Jak kurzy v probíhají 

Dálkové přípravné kurzy ePřípravka probíhají distančně v každém pololetí školního roku 2021/22 v rozsahu 11 týdnů. Účastník kurzu získává přístup do neveřejné oblasti webu, kde postupně podle probíraných témat nachází všechny materiály k prostudování (v textové formě vysvětlenou teorii a ukázkové řešené úlohy) a úkoly ke zpracování. Součástí kurzu jsou i výuková videa, kde je v každé lekci vysvětleno řešení klíčových úloh. Vypracované úkoly pak účastník kurzu naskenované odesílá zpět. Na základě toho pak dostává zpětnou vazbu od lektorů, kteří mu úlohy zkontrolují a v komentářích poradí, jak má řešit ty z nich, se kterými si neví rady. Ke všem materiálům včetně videí se student může vracet až do dubnového termínu přijímacích zkoušek. Veškeré používané materiály jsou autorské a připravené přímo k tomuto typu kurzu.

V neveřejné oblasti našeho webu mají studenti k dispozici výsledky cvičení z učebnice ve formě komentovaných klíčů.

Součástí kurzu jsou on-line testy, každý týden žáci vypracují na našem webu za domácí úkol jeden on-line test z jednoho předmětu.

Před koncem kurzu píšeme v hodině z každého předmětu závěrečný test ve formě zkráceného testu typu Cermat.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).