Intenzivní kurzy pro přípravu na gymnázia a SŠ

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 byla zahájena.

Sobota a neděle, po kterých se přestanete obávat přijímacích zkoušek na gymnázium nebo střední školu

Intenzivní víkendový přípravný kurz k přijímacím zkouškám je vhodný jak pro studenty přípravných kurzů Atelieru Amos, tak pro nové studenty, kteří se našich přípravných kurzů neúčastní.

V průběhu intenzivního víkendového přípravného kurzu k přijímacím zkouškám proběhne pod vedením zkušených lektorů řízené řešení testů z českého jazyka a matematiky pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky.

Testy jsou připraveny speciálně k tomuto účelu a svojí strukturou, typem otázek i způsobem zápisu výsledků odpovídají přesně testům na jednotných přijímacích zkouškách (typ Cermat). 

Lektoři se studenty procvičí typické úlohy pro tento typ testu, způsob vyplňování záznamových archů, upozorní na časté chyby, vysvětlí, jak si poradit s odpověďmi na uzavřené, otevřené a široce otevřené otázky.

Hodinová dotace kurzu: Celkem 8 vyučovacích hodin (sobota 4 vyučovací hodiny – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika; neděle 4 vyučovací hodiny – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika).

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).