Základy křesťanské nauky na gymnázia a SŠ

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 byla zahájena.

Komu jsou docházkové přípravné kurzy Základy křesťanské nauky určeny

Docházkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2024/25  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2024/25 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2025/26. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit na jaře 2025. 

Co je obsahem kurzů

V našich docházkových přípravných kurzech Základy křesťanské nauky provádíme systematickou přípravu k přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá požadavkům církevních gymnázií. Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2024) a ve 2. pololetí (leden až březen 2025). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně, v první fáze registrace do kurzu v 1. pololetí lze však se slevou objednat současně kurzy pro obě pololetí​ (možnost volby současné registrace obou pololetí je při vkládání kurzu do košíku).

Jak kurzy probíhají 

Naše docházkové přípravné kurzy Základy křesťanské nauky probíhají prezenčně v každém pololetí školního roku 2024/25 v rozsahu pěti setkání. Každé setkání se uskuteční v určeném čase v naší učebně v Brně prezenční výuka v rozsahu dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut plus přestávka).

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům církevních gymnázií. Žáci dostanou učebnici na první hodině, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

Výuku vede zkušená katechetka.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Kde kurzy probíhají

Docházkové přípravné kurzy nabízíme v našich vlastních učebnách v Brně na Palackého třídě 120 v Králově Poli, viz nabídka kurzů.

Kdy kurzy probíhají

Kurzy probíhají v každém pololetí (1. pololetí: říjen až prosinec 2024, 2. pololetí: leden až březen 2025) v pěti určených pevně daných termínech podle rozpisu v nabídce kurzů. Nabídka termínů bude zveřejněna při spuštění registrace.

Omezení výuky

Pokud by v průběhu školního roku 2024/25 došlo k omezení nebo zákazu prezenční výuky, pokračovali bychom ve stejných termínech on-line výukou, viz obchodní podmínky.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).