Základy křesťanské nauky

Přípravné kurzy Základy křesťanské nauky začínají ve 2. pololetí školního roku 2021/22 po 10. 1. 2022 (viz termíny u nabídky jednotlivých kurzů). Nejpozději 3 dny před konáním 1. lekce přijde objednateli (na e-mailovou adresu zadanou při objednávce) pozvánka s podrobnými informacemi.

Komu jsou docházkové přípravné kurzy Základy křesťanské nauky určeny

Docházkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2021/22  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2021/22 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2022/23. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2022. 

Co je obsahem kurzů

V našich docházkových přípravných kurzech Základy křesťanské nauky provádíme systematickou přípravu k přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá požadavkům církevních gymnázií. Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (září až prosinec 2021) a ve 2. pololetí (leden až duben 2022). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně.

Pro zájemce o kurz na osmiletá gymnázia otevíráme ve 2. pololetí také znovu kurz, který probíhal v 1. pololetí. Během 2. pololetí lze tedy absolvovat oba kurzy.

Jak kurzy probíhají 

Naše docházkové přípravné kurzy Základy křesťanské nauky probíhají prezenčně v každém pololetí školního roku 2021/22 v rozsahu pěti setkání. Každé setkání se uskuteční v určeném čase na zvoleném místě výuka v rozsahu dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut plus přestávka).

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům církevních gymnázií. Žáci dostanou učebnici na první hodině, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

Výuku vede zkušená katechetka.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).