On-line přípravka

Komu jsou on-line přípravné kurzy určeny

On-line přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2021/22  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2021/22 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2022/23. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2022. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

Co je obsahem kurzů

V našich on-line přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (září až prosinec 2021) a ve 2. pololetí (leden až duben 2022). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně. 

Jak kurzy v 1. pololetí probíhají 

Naše on-line přípravné kurzy probíhají prezenčně v 1. pololetí školního roku 2021/22 (září až prosinec 2021) v rozsahu 11 týdnů. Každý týden se uskuteční v určeném čase on-line výuka v rozsahu dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut plus přestávka), hodina českého jazyka a hodina matematiky.

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům na jednotné přijímací zkoušky (typ Cermat). Žáci si učebnici vyzvednou nebo jim ji zašleme před první hodinou, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

Žáci získávají přístupové údaje do neveřejné oblasti našeho webu, zde mají k dispozici výsledky cvičení z učebnice ve formě komentovaných klíčů.

Součástí kurzu jsou on-line testy, každý týden žáci vypracují na našem webu za domácí úkol jeden on-line test z jednoho předmětu.

Před koncem kurzu píšeme v hodině z každého předmětu závěrečný test ve formě zkráceného testu typu Cermat.

Navazující kurz ve 2. pololetí

Na kurz v 1. pololetí navazuje pokračující kurz ve 2. pololetí (leden až duben 2022). V této chvíli máte možnost si se slevou zaregistrovat oba navazující kurzy v obou pololetích ve stejném termínu, tuto variantu můžete zvolit během vložení kurzu pro 1. pololetí do košíku.

Pokud této možnosti nyní nevyužijete, můžete si navazující kurz zaregistrovat za běžnou cenu i později. Registrace navazujících kurzů bude veřejně otevřena od druhé poloviny listopadu 2021, účastníci kurzu v 1. pololetí budou mít v první fázi možnost přednostní registrace kurzu pro 2. pololetí (držíme jim místa ve stejné skupině).

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).