On-line přípravka na gymnázia a SŠ

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 byla zahájena.

Komu jsou on-line přípravné kurzy určeny

On-line přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2024/25  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2024/25 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2025/26. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2025. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

Co je obsahem kurzů

V našich on-line přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (konec září až prosinec 2024) a ve 2. pololetí (leden až březen 2025). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně, v první fázi registrace do kurzu v 1. pololetí lze však se slevou objednat současně kurzy pro obě pololetí​ (možnost volby současné registrace obou pololetí je při vkládání kurzu do košíku).

Změna termínu zaregistrovaného kurzu

Z naší bohaté nabídky termínů kurzů si jistě vyberete. Pokud byste náhodou následně zjistili, že Vám vybraný termín nevyhovuje, je možné ho později změnit – můžete si vybrat termín kteréhokoli jiného kurzu stejného typu, kde je v dané chvíli ještě volné místo. Do deseti dnů před zahájením daného bloku kurzů (zahajujeme 30. 9. 2024) můžete tuto změnu provést sami po přihlášení na náš web (klidně i opakovaně). Pokud byste měli o změnu termínu kurzu zájem ještě později, kontaktujte naši kancelář, rádi Vám pomůžeme.

Tuto možnost uvítají rodiče, kteří chtějí své děti zaregistrovat do přípravných kurzů s předstihem a zároveň předem neví, jaké bude mít jejich dítě rozvrh ve škole nebo v dalších aktivitách. V tom případě doporučujeme, abyste si včas zaregistrovali termín, který se Vám jeví jako nejpravděpodobnější vhodný. Na přelomu srpna a září pak dochází po zveřejnění rozvrhů ve školách k většímu počtu přesunů účastníků mezi kurzy a obvykle nebývá problém v případě potřeby najít nový vyhovující termín.

Jak kurzy probíhají 

Naše on-line přípravné kurzy probíhají v každém pololetí školního roku 2024/25 v rozsahu 10 týdnů. Každý týden se uskuteční v určeném čase on-line výuka (přes Microsoft Teams) v rozsahu dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut plus přestávka), hodina českého jazyka a hodina matematiky. V době výuky jsou žáci propojeni on-line s lektorem, ten provádí výklad, společně řeší úlohy a žáci mohou lektorovi pokládat dotazy. V jedné skupině je maximálně 12 žáků.

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům na jednotné přijímací zkoušky (typ Cermat). Žáci si učebnici vyzvednou nebo jim ji zašleme před první hodinou, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

Žáci získávají přístupové údaje do neveřejné oblasti našeho webu, zde mají k dispozici výsledky cvičení z učebnice ve formě komentovaných klíčů, kde jsou nejen uvedeny správné odpovědi, ale také komentáře k řešení a v matematice většinou i celé postupy řešení.

Součástí kurzu jsou i on-line testy, každý týden žáci vypracují na našem webu za domácí úkol jeden on-line test z jednoho předmětu (po týdnu se střídají testy z českého jazyka a matematiky).

Před koncem kurzu píšeme z každého předmětu závěrečný test ve formě zkráceného testu typu Cermat. Forma testu, typy jednotlivých otázek, jejich bodování i průběh vlastního vypracování testu (včetně zápisu řešení do záznamového archu) přesně odpovídá tomu, s čím se žáci setkají na jednotných přijímacích zkuškách.

V jedné skupině (tj. v jedné on-line učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Novinka!

Nově jsme pro účastníky On-line přípravky jako bonus připravili webovou aplikaci, která je v krocích provede řešením vybraných úloh, které se v minulých letech objevily v Cermat testech na jednotných přijímacích zkouškách. Vždy po každé lekci kurzu bude účastníkům zpřístupněna sada úloh z oblasti, která byla tématem dané lekce. Studenti si tak budou moci zopakovanou látku procvičit přímo na reálných úlohách z ostrých testů. Jedná se o velmi efektivní doplněk přípravy k jednotným přijímacím zkouškám.

Kdy kurzy probíhají

Kurzy probíhají v určených týdnech (1. pololetí: říjen až prosinec 2024, 2. pololetí: leden až březen 2025) jedenkrát týdně ve vybraný pracovní den odpoledne ve vybraném čase. Konkrétní termín kurzu si zájemce volí při registraci z naší nabídky. Nabídka termínů bude zveřejněna při spuštění registrace.

První pololetí: říjen až prosinec 2024 (začínáme v týdnu od 30. 9. a končíme v týdnu do 15. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 28. 10. do 3. 11. 2024 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2025 (začínáme v týdnu od 13. 1. a končíme v týdnu do 30. 3.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 10. 2. do 16. 2. 2025 (jarní prázdniny). Tento týden opět není do kurzu započítán.

Ekvivalentní přípravné kurzy

Základní přípravné kurzy nabízíme ve čtyřech ekvivalentních formách, které mají stejný obsah, liší se jen formou: docházkové kurzyvíkendové kurzyePřípravkaOn-line přípravka. V těchto kurzech probereme a zopakujeme všechnu látku českého jazyka a matematiky dle požadavků k přijímacím zkouškám, pracujeme s vlastními materiály a v malých skupinách. Každý zájemce o přípravu k přijímacím zkouškám si tedy může při registraci kurzu vybrat tu z nabízených forem, která mu nejvíce vyhovuje.

Doplňkové kurzy a další příprava

Připravujeme také k přijímacím zkouškám z anglického jazyka (pro 7. a 9. ročník).
Zájemcům o studium na církevních gymnáziích nabízíme Základy křesťanské nauky (pro 5. a 9. ročník).
Základní přípravné kurzy je vhodné doplnit dalšími typy kurzů: Intenzivní kurzyTrénování s Amosem a Přijímací zkoušky nanečisto.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).