Přijímačky nanečisto pro přípravu na gymnázia a SŠ

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 probíhá.

Atelier AMOS Vám nabízí přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které jsou skvělým doplňkem přípravy na jednotné přijímací zkoušky 2025 (typ Cermat). Jednotné přijímací zkoušky se týkají všech studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou. Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce (osmiletá gymnázia, šestiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a SŠ).

V rámci přijímacích zkoušek nanečisto studenti vypracují test z českého jazyka a test z matematiky. Jedná se o naše vlastní autorské testy připravené přímo k tomuto účelu, které přesně odpovídají testům, se kterými se uchazeči setkají na jednotných přijímacích zkouškách. 

Co studenti účastí v přijímacích zkouškách nanečisto získají

  • Vyzkoušejí si přijímací zkoušky tak, jak budou probíhat.
  • Otázky v testech tematicky i strukturou simulují reálné přijímací zkoušky.
  • Zvyknou si i na typy otázek, se kterými se ve škole nepotkají.
  • Naučí se zvládnout stres a rozvrhnout si čas.
  • Zjistí, jak jsou připraveni, případně v čem dělají chyby (součástí vyhodnocení je naskenovaný vyplněný záznamový arch účastníka s vyznačením správných a chybných odpovědí a případně i se stručnými  komentáři k postupu řešení a k hodnocení dané úlohy).
  • Srovnají své znalosti s ostatními, kteří budou také dělat přijímací zkoušky (součástí vyhodnocení je percentil a pořadí v rámci účastníků, kteří psali stejný test).
  • Součástí vyhodnocení je i rozšířený komentovaný klíč, kde jsou kromě výsledků uvedeny i komentáře k postupu řešení (v matematice pak přímo celé postupy řešení). Komentovaný klíč je pak výborným studijním materiálem, díky kterému si student rozšíří a upevní své znalosti.

Nabízíme přijímací zkoušky nanečisto ve třech cyklech. V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto vícekrát. Opakovanou účast doporučujeme.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).