Přijímačky nanečisto

Registrace do kurzů pro školní rok 2022/23 bude spuštěna do konce května 2022. Pokud chcete, abychom Vám při spuštění registrace zaslali e-mailem upozornění, napište na info@atelieramos.cz.

Atelier Amos Vám nabízí přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které jsou skvělým doplňkem přípravy na jednotné přijímací zkoušky 2023 (typ Cermat). Jednotné přijímací zkoušky se týkají všech studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou. Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce (osmiletá gymnázia, šestiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a SŠ).

Upozornění pro studenty přípravných kurzů: Nejedná se o zkoušky nanečisto, které mají studenti přípravných kurzů ve zkrácené variantě v ceně a které absolvují v rámci svého přípravného cyklu. Jde o možnost dalšího procvičování různých zadání testů a možnost srovnat své znalosti i s dětmi, které naše kurzy nenavštěvují.

Co studenti účastí v přijímacích zkouškách nanečisto získají

  • Vyzkoušejí si přijímací zkoušky tak, jak budou probíhat (platí pro prezenční formu zkoušky).
  • Otázky v testech tematicky i strukturou simulují reálné přijímací zkoušky.
  • Zvyknou si i na typy otázek, se kterými se ve škole nepotkají.
  • Naučí se zvládnout stres a rozvrhnout si čas.
  • Zjistí, jak jsou připraveni, případně v čem dělají chyby (součástí vyhodnocení je naskenovaný vyplněný záznamový arch účastníka s vyznačením správných a chybných odpovědí a případně i se stručnými  komentáři k postupu řešení a k hodnocení dané úlohy).
  • Srovnají své znalosti s ostatními, kteří budou také dělat přijímací zkoušky (součástí vyhodnocení je percentil a pořadí v rámci účastníků, kteří psali stejný test).
  • Součástí vyhodnocení je i rozšířený komentovaný klíč, kde jsou kromě výsledků uvedeny i komentáře k postupu řešení (v matematice pak přímo celé postupy řešení). Komentovaný klíč je pak výborným studijním materiálem, díky kterému si student rozšíří a upevní své znalosti.

Nabízíme přijímací zkoušky nanečisto ve třech cyklech. V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto vícekrát. Opakovanou účast doporučujeme.