Víkendové přípravné kurzy

Víkendové přípravné kurzy začínají v 1. pololetí školního roku 2021/22 v sobotu 2. 10., resp. v neděli 3. 10. 2021 (podle zvoleného kurzu). Nejpozději 3 dny před konáním 1. lekce přijde objednateli (na e-mailovou adresu zadanou při objednávce) pozvánka s podrobnými informacemi.

Komu jsou víkendové přípravné kurzy určeny

Víkendové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2021/22  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2021/22 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2022/23. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2022. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

Co je obsahem kurzů

V našich víkendových přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (září až prosinec 2021) a ve 2. pololetí (leden až duben 2022). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně. 

Jak kurzy v 1. pololetí probíhají 

Naše víkendové přípravné kurzy probíhají prezenčně v 1. pololetí školního roku 2021/22 (říjen až prosinec 2021) v rozsahu pěti setkání. V každém z pěti setkání se uskuteční v určeném čase na zvoleném místě výuka v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (4 x 45 minut plus přestávky), dvě hodiny českého jazyka a dvě hodiny matematiky.

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům na jednotné přijímací zkoušky (typ Cermat). Žáci dostanou učebnici na první hodině, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

Žáci získávají přístupové údaje do neveřejné oblasti našeho webu, zde mají k dispozici výsledky cvičení z učebnice ve formě komentovaných klíčů.

Součástí kurzu jsou on-line testy, každý týden žáci vypracují na našem webu za domácí úkol jeden on-line test z jednoho předmětu.

Před koncem kurzu píšeme v hodině z každého předmětu závěrečný test ve formě zkráceného testu typu Cermat.

Konkrétní termíny výuky v 1. pololetí jsou: sobota 2. 10., 16. 10., 6. 11., 27. 11., 11. 12. 2021, resp. neděle 3. 10., 17. 10., 7. 11., 28. 11., 12. 12. 2021.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Navazující kurz ve 2. pololetí

Na kurz v 1. pololetí navazuje pokračující kurz ve 2. pololetí (leden až duben 2022). V této chvíli máte možnost si se slevou zaregistrovat oba navazující kurzy v obou pololetích, tuto variantu můžete zvolit během vložení kurzu pro 1. pololetí do košíku. Konkrétní termíny výuky ve 2. pololetí jsou: sobota 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 19. 3. 2022, resp. neděle 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 20. 3. 2022.  

Pokud této možnosti nyní nevyužijete, můžete si navazující kurz zaregistrovat za běžnou cenu i později. Registrace navazujících kurzů bude veřejně otevřena od druhé poloviny listopadu 2021, účastníci kurzu v 1. pololetí budou mít v první fázi možnost přednostní registrace kurzu pro 2. pololetí (držíme jim místa ve stejné skupině).

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).