Víkendové docházkové přípravné kurzy na gymnázia a SŠ

Přípravné kurzy pro 2. pololetí 2023/24 začínají v týdnu od 8. ledna 2024.
Registrace do těchto kurzů probíhá.

Komu jsou víkendové docházkové přípravné kurzy určeny

Víkendové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2023/24  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2023/24 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2024/25. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2024. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

Co je obsahem kurzů

V našich víkendových přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2023) a ve 2. pololetí (leden až duben 2024). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně, v první fáze registrace do kurzu v 1. pololetí lze však se slevou objednat současně kurzy pro obě pololetí (možnost volby současné registrace obou pololetí je při vkládání kurzu do košíku).

Jak kurzy probíhají 

Naše víkendové přípravné kurzy probíhají prezenčně v každém pololetí školního roku 2023/24 v rozsahu pěti setkání. V každém z pěti setkání se uskuteční v určeném čase na zvoleném místě výuka v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (4 x 45 minut plus přestávky), dvě hodiny českého jazyka a dvě hodiny matematiky.

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům na jednotné přijímací zkoušky (typ Cermat). Žáci dostanou učebnici na první hodině, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

Žáci získávají přístupové údaje do neveřejné oblasti našeho webu, zde mají k dispozici výsledky cvičení z učebnice ve formě komentovaných klíčů, kde jsou nejen uvedeny správné odpovědi, ale také komentáře k řešení a v matematice většinou i celé postupy řešení.

Součástí kurzu jsou on-line testy, každý týden žáci vypracují na našem webu za domácí úkol jeden on-line test z jednoho předmětu (po týdnu se střídají testy z českého jazyka a matematiky).

Před koncem kurzu píšeme v hodině z každého předmětu závěrečný test ve formě zkráceného přijímačkového testu typu Cermat. Forma testu, typy jednotlivých otázek, jejich bodování i průběh vlastního vypracování testu (včetně zápisu řešení do záznamového archu) přesně odpovídá tomu, s čím se žáci setkají na jednotných přijímacích zkuškách.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Kde kurzy probíhají

Víkendové přípravné kurzy nabízíme v našich vlastních učebnách na dvou místech Brně, na třídě Kapitána Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici) a na Palackého třídě 120 v Králově Poli.

Kdy kurzy probíhají

Kurzy probíhají v každém pololetí (1. pololetí: říjen až prosinec 2023, 2. pololetí: leden až březen 2024) v pěti určených pevně daných víkendových termínech podle rozpisu v nabídce kurzů.

První pololetí: říjen až prosinec 2023:

  • Sobotní termíny:  7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 9. 12. 2023.
  • Nedělní termíny: 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 10. 12. 2023.

Druhé pololetí: leden až březen 2024:

  • Sobotní termíny:  13. 1., 27. 1., 17. 2., 2. 3., 9. 3. 2024.
  • Nedělní termíny: 14. 1., 28. 1., 18. 2., 3. 3., 10. 3. 2024.

Náhrada zameškaných hodin

Pokud byste náhodou onemocněli a nemohli se zúčastnit kurzu ve svém termínu, lze využít náš systém prezenčních nebo on-line náhrad. Náhrady v prezenčních víkendových kurzech jsou možné pouze stejný víkend, kdy je řádný termín kurzu. Rozpis on-line náhrad bude studentům k dispozici v neveřejné oblasti webu od zahájení kurzu.

Omezení výuky

Pokud by v průběhu školního roku 2023/24 došlo k omezení nebo zákazu prezenční výuky, pokračovali bychom ve stejných termínech on-line výukou, viz obchodní podmínky.

Ekvivalentní přípravné kurzy

Základní přípravné kurzy nabízíme ve čtyřech ekvivalentních formách, které mají stejný obsah, liší se jen formou: docházkové kurzyvíkendové kurzyePřípravkaOn-line přípravka. V těchto kurzech probereme a zopakujeme všechnu látku českého jazyka a matematiky dle požadavků k přijímacím zkouškám, pracujeme s vlastními materiály a v malých skupinách. Každý zájemce o přípravu k přijímacím zkouškám si tedy může při registraci kurzu vybrat tu z nabízených forem, která mu nejvíce vyhovuje.

Doplňkové kurzy a další příprava

Připravujeme také k přijímacím zkouškám z anglického jazyka (pro 7. a 9. ročník).
Zájemcům o studium na církevních gymnáziích nabízíme Základy křesťanské nauky (pro 5. a 9. ročník).
Základní přípravné kurzy je vhodné doplnit dalšími typy kurzů: Intenzivní kurzyTrénování s Amosem a Přijímací zkoušky nanečisto.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).