Trénování s Amosem pro přípravu na gymnázia a SŠ

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 byla zahájena.

Máte obavy, že Vám u jednotných přijímacích zkoušek nebude stačit čas nebo že se dopustíte zbytečných chyb? Chcete získat jistotu a rychlost při řešení úloh?

Pak je tu pro Vás Trénování s Amosem. Jedná se o samostatný produkt, který je vhodným doplňkem přípravy k přijímacím zkouškám jak pro účastníky našich přípravných kurzů, tak i pro ostatní zájemce. Je užitečný pro ty z Vás, kteří v zásadě danou látku ovládají, potřebují ale získat jistotu a rychlost při řešení úloh. Nyní máte možnost trénovat pomocí speciálně připravených testů, jejichž jednotlivé úlohy odpovídají obsahem i formou úlohám zadávaným při jednotných přijímacích zkouškách. Součástí tréninků je kromě řešení testu i jeho vyhodnocení, ukázka správného postupu a vysvětlení všech nejasností.

V 1. pololetí školního roku 2024/25 (říjen – prosinec 2024) proběhne 5 cyklů tréninků z českého jazyka a 5 cyklů tréninků z matematiky jednotlivé cykly jsou označeny T1 až T5. Ve 2. pololetí (leden – březen 2025) proběhne dalších 5 cyklů tréninků z českého jazyka a 5 cyklů tréninků z matematiky (cykly T6 až T10). Každý cyklus má jiný obsah, konkrétní termíny jsou uvedeny v přihlášce. Každý si může objednat tolik cyklů, o kolik má zájem. V každém cyklu se věnujeme jinému testu obsahujícímu úlohy na vybranou skupinu klíčových témat potřebných k úspěšnému zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek. Pro účastníky našich přípravných kurzů (docházkových, víkendových, On-line přípravky, ePřípravky) je výhodou skutečnost, že tato témata vycházejí z témat předem probraných v přípravných kurzech. Tréninky v obou pololetích dohromady tematicky pokrývají všechna klíčová témata potřebná k jednotným přijímacím zkouškám. Pokud tedy chcete intenzivně trénovat, má smysl absolvovat všechny cykly (tj. v každém předmětu absolvovat v každém cyklu jeden trénink).

Průběh Trénování s Amosem

Každý trénink je tvořen blokem o délce 2 vyučovacích hodin, mezi těmito hodinami je přestávka.

  • V první části bloku každý účastník samostatně řeší k tomuto účelu speciálně připravený test. Jednotlivé úlohy testu odpovídají obsahem i formou úlohám zadávaným při jednotných přijímacích zkouškách. Test pokrývá vybraná klíčová témata.
  • Po přestávce následuje společné vyhodnocení testu, ukázka správného postupu, vysvětlení všech nejasností a upozornění na chytáky a časté chyby.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).