Docházkové přípravné kurzy na gymnázia a SŠ

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 byla zahájena.

Komu jsou docházkové přípravné kurzy určeny

Docházkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2024/25  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2024/25 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2025/26. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2025. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

Co je obsahem kurzů

V našich docházkových přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (konec září až prosinec 2024) a ve 2. pololetí (leden až březen 2025). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně, v první fáze registrace do kurzu v 1. pololetí lze však se slevou objednat současně kurzy pro obě pololetí (možnost volby současné registrace obou pololetí je při vkládání kurzu do košíku). 

Změna termínu zaregistrovaného kurzu

Z naší bohaté nabídky termínů kurzů si jistě vyberete. Pokud byste náhodou následně zjistili, že Vám vybraný termín nevyhovuje, je možné ho později změnit – můžete si vybrat termín kteréhokoli jiného kurzu stejného typu, kde je v dané chvíli ještě volné místo. Do deseti dnů před zahájením daného bloku kurzů (zahajujeme 30. 9. 2024) můžete tuto změnu provést sami po přihlášení na náš web (klidně i opakovaně). Pokud byste měli o změnu termínu kurzu zájem ještě později, kontaktujte naši kancelář, rádi Vám pomůžeme.

Tuto možnost uvítají rodiče, kteří chtějí své děti zaregistrovat do přípravných kurzů s předstihem a zároveň předem neví, jaké bude mít jejich dítě rozvrh ve škole nebo v dalších aktivitách. V tom případě doporučujeme, abyste si včas zaregistrovali termín, který se Vám jeví jako nejpravděpodobnější vhodný. Na přelomu srpna a září pak dochází po zveřejnění rozvrhů ve školách k většímu počtu přesunů účastníků mezi kurzy a obvykle nebývá problém v případě potřeby najít nový vyhovující termín.

Jak kurzy probíhají

Naše docházkové přípravné kurzy probíhají prezenčně v každém pololetí školního roku 2024/25 v rozsahu 10 týdnů. Každý týden se uskuteční v určeném čase na zvoleném místě výuka v rozsahu dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut plus přestávka), hodina českého jazyka a hodina matematiky.

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům na jednotné přijímací zkoušky (typ Cermat). Žáci dostanou učebnici na první hodině, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

Žáci získávají přístupové údaje do neveřejné oblasti našeho webu, zde mají k dispozici výsledky cvičení z učebnice ve formě komentovaných klíčů, kde jsou nejen uvedeny správné odpovědi, ale také komentáře k řešení a v matematice většinou i celé postupy řešení.

Součástí kurzu jsou on-line testy, každý týden žáci vypracují na našem webu za domácí úkol jeden on-line test z jednoho předmětu (po týdnu se střídají testy z českého jazyka a matematiky).

Před koncem kurzu píšeme v hodině z každého předmětu závěrečný test ve formě zkráceného přijímačkového testu typu Cermat. Forma testu, typy jednotlivých otázek, jejich bodování i průběh vlastního vypracování testu (včetně zápisu řešení do záznamového archu) přesně odpovídá tomu, s čím se žáci setkají na jednotných přijímacích zkuškách.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Novinka!

Nově jsme pro účastníky docházkových přípravných kurzů jako bonus připravili webovou aplikaci, která je v krocích provede řešením vybraných úloh, které se v minulých letech objevily v Cermat testech na jednotných přijímacích zkouškách. Vždy po každé lekci kurzu bude účastníkům zpřístupněna sada úloh z oblasti, která byla tématem dané lekce. Studenti si tak budou moci zopakovanou látku procvičit přímo na reálných úlohách z ostrých testů. Jedná se o velmi efektivní doplněk přípravy k jednotným přijímacím zkouškám.

Kde kurzy probíhají

Docházkové přípravné kurzy nabízíme v našich vlastních učebnách v Praze na nám. I. P. Pavlova 2 (Praha 2 – Nové Město) a v Brně na třídě Kapitána Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici) a na Palackého třídě 120 v Králově Poli.

Kdy kurzy probíhají

Kurzy probíhají v určených týdnech (1. pololetí: konec září až prosinec 2024, 2. pololetí: leden až březen 2025) jedenkrát týdně ve vybraný pracovní den odpoledne ve vybraném čase. Konkrétní termín kurzu si zájemce volí při registraci z naší nabídky. Nabídka termínů bude zveřejněna při spuštění registrace.

První pololetí: konec září až prosinec 2024 (začínáme v týdnu od 30. 9. a končíme v týdnu do 15. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 28. 10. do 3. 11. 2024 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2025 (začínáme v týdnu od 13. 1. a končíme v týdnu do 30. 3.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 10. 2. do 16. 2. 2025 (jarní prázdniny). Tento týden opět není do kurzu započítán. Výuka naopak probíhá v termínu pololetních prázdnin v pátek 31. 1. 2025, v případě potřeby si lze požádat o náhradní termín, viz níže.

Náhrada zameškaných hodin

Pokud byste náhodou onemocněli a nemohli se zúčastnit kurzu ve svém termínu, lze využít náš systém prezenčních nebo on-line náhrad. Náhrady v prezenčních kurzech jsou možné pouze ve stejném týdnu, kdy je řádný termín kurzu. On-line náhrady probíhají v týdnu následujícím po řádném termínu kurzu (s výjimkou poslední lekce, která probíhá ve stejném týdnu) v jednom pevně daném termínu. Rozpis konkrétních termínů bude studentům od začátku přípravného kurzu k dispozici v neveřejné oblasti webu.

Omezení výuky

Pokud by v průběhu školního roku 2024/25 došlo k omezení nebo zákazu prezenční výuky, pokračovali bychom ve stejných termínech on-line výukou, viz obchodní podmínky.

Ekvivalentní přípravné kurzy

Základní přípravné kurzy nabízíme ve čtyřech ekvivalentních formách, které mají stejný obsah, liší se jen formou: docházkové kurzyvíkendové kurzyePřípravkaOn-line přípravka. V těchto kurzech probereme a zopakujeme všechnu látku českého jazyka a matematiky dle požadavků k přijímacím zkouškám, pracujeme s vlastními materiály a v malých skupinách. Každý zájemce o přípravu k přijímacím zkouškám si tedy může při registraci kurzu vybrat tu z nabízených forem, která mu nejvíce vyhovuje. V případě potřeby lze využít v každém pololetí jinou formu.

Doplňkové kurzy a další příprava

Připravujeme také k přijímacím zkouškám z anglického jazyka (pro 7. a 9. ročník).
Zájemcům o studium na církevních gymnáziích nabízíme Základy křesťanské nauky (pro 5. a 9. ročník).
Základní přípravné kurzy je vhodné doplnit dalšími typy kurzů: Intenzivní kurzyTrénování s Amosem a Přijímací zkoušky nanečisto.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).