Docházkové přípravné kurzy

Docházkové přípravné kurzy začínají ve 2. pololetí školního roku 2021/22 v týdnu od 10. ledna 2022. Nejpozději 3 dny před konáním 1. lekce přijde objednateli (na e-mailovou adresu zadanou při objednávce) pozvánka s podrobnými informacemi.

Komu jsou docházkové přípravné kurzy určeny

Docházkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2021/22  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2021/22 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2022/23. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2022. Jedná se typicky o žáky, kteří jsou v době konání kurzu v  5. třídě (zájemci o osmiletá gymnázia), 7. třídě (zájemci o šestiletá gymnázia) nebo v 9. třídě (zájemci o čtyřletá gymnázia nebo střední školy).

Co je obsahem kurzů

V našich docházkových přípravných kurzech provádíme systematickou přípravu k jednotným přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá Specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (září až prosinec 2021) a ve 2. pololetí (leden až duben 2022). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k jednotným přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně.

Pro účast v kurzu ve 2. pololetí není podmínkou absolvování kurzu v 1. pololetí. 

Jak a kdy kurzy probíhají 

Naše docházkové přípravné kurzy probíhají prezenčně v každém pololetí školního roku 2021/22 v rozsahu 11 týdnů. Každý týden se uskuteční v určeném čase na zvoleném místě výuka v rozsahu dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut plus přestávka), hodina českého jazyka a hodina matematiky.

Docházkové přípravné kurzy začínají ve 2. pololetí školního roku 2021/22 v týdnu od 10. ledna 2022 (konkrétní termíny jsou určeny dnem, ve kterém je kurz vypsán). První hodiny pro jednotlivé kurzy tedy proběhnou v pondělí 10. 1. (kurzy PLP...), v úterý 11. 1. (kurzy PLU...), ve středu 12. 1. (kurzy PLS...), ve čtvrtek 13. 1. (kurzy PLC...), v pátek 14. 1. (kurzy PLK...). 

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům na jednotné přijímací zkoušky (typ Cermat). Žáci dostanou učebnici na první hodině, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

Žáci získávají přístupové údaje do neveřejné oblasti našeho webu, zde mají k dispozici výsledky cvičení z učebnice ve formě komentovaných klíčů.

Součástí kurzu jsou on-line testy, každý týden žáci vypracují na našem webu za domácí úkol jeden on-line test z jednoho předmětu.

Před koncem kurzu píšeme v hodině z každého předmětu závěrečný test ve formě zkráceného testu typu Cermat.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).