Anglický jazyk na gymnázia a SŠ

Registrace do přípravných kurzů na příští školní rok 2024/25 byla zahájena.

Komu jsou docházkové přípravné kurzy anglického jazyka určeny

Docházkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2024/25  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2024/25 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2025/26. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2025. 

Co je obsahem kurzů

V našich docházkových přípravných kurzech z anglického jazyka provádíme systematickou přípravu k přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá požadavkům daných gymnázií. Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (říjen až prosinec 2024) a ve 2. pololetí (leden až březen 2025). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně, v první fáze registrace do kurzu v 1. pololetí lze však se slevou objednat současně kurzy pro obě pololetí​ (možnost volby současné registrace obou pololetí je při vkládání kurzu do košíku).

Jak kurzy probíhají 

Naše docházkové přípravné kurzy probíhají prezenčně v každém pololetí školního roku 2024/25 v rozsahu 10 týdnů. Každý týden se uskuteční v určeném čase na zvoleném místě výuka v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům daných gymnázií. Žáci dostanou učebnici na první hodině, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Kde kurzy probíhají

Docházkové přípravné kurzy nabízíme v našich vlastních učebnách v Brně, na třídě Kapitána Jaroše 8 blízko centra (pozor, nejedná se o budovu gymnázia, která se nachází na stejné ulici) a na Palackého třídě 120 v Králově Poli, viz nabídka kurzů.

Kdy kurzy probíhají

Kurzy probíhají v určených týdnech (1. pololetí: říjen až prosinec 2024, 2. pololetí: leden až březen 2025) jedenkrát týdně ve vybraný pracovní den odpoledne ve vybraném čase. Konkrétní termín kurzu si zájemce volí při registraci z naší nabídky. Nabídka termínů bude zveřejněna při spuštění registrace.

První pololetí: říjen až prosinec 2024 (začínáme v týdnu od 30. 9. a končíme v týdnu do 15. 12.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 28. 10. do 3. 11. 2024 (státní svátek a podzimní prázdniny). Tyto termíny nejsou započítány do celkové hodinové dotace kurzů, a není tedy třeba je nahrazovat.

Druhé pololetí: leden až březen 2025 (začínáme v týdnu od 13. 1. a končíme v týdnu do 30. 3.). Výuka neprobíhá v celém týdnu od 10. 2. do 16. 2. 2025 (jarní prázdniny). Tento týden opět není do kurzu započítán.

Omezení výuky

Pokud by v průběhu školního roku 2024/25 došlo k omezení nebo zákazu prezenční výuky, pokračovali bychom ve stejných termínech on-line výukou, viz obchodní podmínky.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).