Anglický jazyk

Docházkové přípravné kurzy anglického jazyka začínají ve 2. pololetí školního roku 2021/22 v týdnu po 10. 1. 2022. Nejpozději 3 dny před konáním 1. lekce přijde objednateli (na e-mailovou adresu zadanou při objednávce) pozvánka s podrobnými informacemi.

Komu jsou docházkové přípravné kurzy anglického jazyka určeny

Docházkové přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy jsou ve školním roce 2021/22  určeny zájemcům o studium na těchto školách, kteří si podávají přihlášku ve školním roce 2021/22 a chtějí na tyto školy nastoupit od školního roku 2022/23. Přijímacích zkoušek se tedy budou účastnit v dubnu 2022. 

Co je obsahem kurzů

V našich docházkových přípravných kurzech z anglického jazyka provádíme systematickou přípravu k přijímacím zkouškám a jejich obsah odpovídá požadavkům daných gymnázií.Tato příprava je prováděna ve dvou navazujících kurzech v 1. pololetí (září až prosinec 2021) a ve 2. pololetí (leden až duben 2022). Oba navazující kurzy společně zopakují a procvičí učivo potřebné k přijímacím zkouškám, doporučujeme tedy účast v obou navazujících kurzech. Registrace se do kurzů v jednotlivých pololetích provádí samostatně. 

Jak kurzy probíhají 

Naše docházkové přípravné kurzy probíhají prezenčně v každém pololetí školního roku 2021/22 v rozsahu 11 týdnů. Každý týden se uskuteční v určeném čase na zvoleném místě výuka v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

Výuka probíhá podle naší autorské učebnice, kterou jsme přímo k tomuto účelu vytvořili a jejíž obsah odpovídá požadavkům daných gymnázií. Žáci dostanou učebnici na první hodině, její cena je již započítána v ceně kurzu. Žáci s učebnicí pracují jak v hodině, tak podle ní dostávají i domácí úkoly.

V jedné skupině (tj. v jedné učebně) je maximálně 12 žáků, to je naše výhoda proti mnoha jiným vzdělávacím společnostem. Výuka je tedy velmi efektivní a osobní, lektoři znají jednotlivé žáky a přistupují k nim individuálně – zohledňují při výuce jejich silné i slabé stránky.

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).