Účastník v neveřejné oblasti

Základní pokyny pro přístup účastníka kurzu do neveřejné oblasti webu

Neveřejná oblast webu

Účastníci většiny kurzů (pokud to má kurz deklarováno) v průběhu výuky využívají neveřejnou oblast webu https://www.atelieramos.cz. Zde je pro ně připravena kromě základních informací k průběhu kurzu i další podpora pro studium v kurzu. Konkrétní obsah a využití neveřejné oblasti jsou dány typem kurzu. 

Získání přihlašovacích údajů účastníka

Přihlašovací údaje do neveřejné oblasti pro účastníka získá objednatel (ten, kdo provedl objednávku kurzu, obvykle rodič nebo jiný zákonný zástupce) po přihlášení na web https://www.atelieramos.cz s přihlašovacími údaji, které získal při vytvoření objednávky kurzu, odkaz na přihlášení je na každé stránce webu vpravo nahoře. Uživatelským jménem je zde jeho e-mailová adresa, heslo si každý zvolil při registraci sám. V případě zapomenutí hesla je možné využít odkaz Zapomenuté heslo ve spodní části přihlašovacího formuláře.

Objednatel po přihlášení volí v horním hlavním menu položku Zákazník / Účastníci. Zde najde seznam účastníků, které zaregistroval do některého kurzu a kteří mají platnou registraci. Na této stránce jsou uvedena uživatelská jména účastníků (ve tvaru např. xnovak00) a je zde možné jim vytvořit nebo změnit přístupová hesla. Zapomenuté heslo již nelze nijak zjistit, objednatel může ale opakovaně nastavovat nové. Pokud stejný objednatel zaregistroval jednomu žákovi více kurzů, tento žák využívá pro všechny kurzy jedny přístupové údaje.

Přihlášení účastníka do neveřejné oblasti

Každý účastník se pak svými údaji přihlašuje na uvedený web https://www.atelieramos.cz, vše potřebné ke kurzu zde nalezne v hlavním menu v položce Účastník.