Přijímačky nanečisto pro přípravu na gymnázia a SŠ

Přijímací zkoušky nanečisto  z českého jazyka a matematiky nabízíme ve třech cyklech A, B, C. V každém cyklu účastníci řeší jinou dvojici testů, doporučujeme tedy účast ve všech třech cyklech.

Přijímací zkoušky nanečisto probíhají prezenčně v Brně na gymnáziu na třídě Kpt. Jaroše 14.

Nejpozději 3 dny před konáním akce přijde objednateli (na e-mailovou adresu zadanou při objednávce) pozvánka s podrobnými informacemi.

Upozornění: Přijímací zkoušky nanečisto v cyklu C probíhají v sobotním termínu 4. 3. 2023, kdy probíhají také některé víkendové docházkové přípravné kurzy v rámci 2. pololetí kurzu. Pokud by u některého z účastníků těchto kurzů došlo ke kolizi termínu kurzu s přijímacími zkouškami nanečisto, bude mu umožněn náhradní termín víkendového přípravného kurzu v neděli 5. 3. 2022, případně podle jeho zájmu a po domluvě náhrada v některém z našich docházkových přípravných kurzů v pracovní dny.

Pokud je u daného produktu symbol košíku, je zde nejméně jedno volné místo a lze vytvořit objednávku.
Pokud chcete objednat stejný typ kurzu pro více žáků, vložte jej do košíku tolikrát, kolik je žáků.

Přijímací zkoušky nanečisto na čtyřletá gymnázia a SŠ, cyklus A

Kód Místo / Forma Termín Cena Objednat
PNA9 Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14 So 26. 11. 2022: 9:00–12:00 950 Kč Naplněn

Přijímací zkoušky nanečisto na čtyřletá gymnázia a SŠ, cyklus B

Kód Místo / Forma Termín Cena Objednat
PNB9 Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14 So 28. 1. 2023: 9:00–12:00 950 Kč

Přijímací zkoušky nanečisto na čtyřletá gymnázia a SŠ, cyklus C

Kód Místo / Forma Termín Cena Objednat
PNC9 Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14 So 4. 3. 2023: 9:00–12:00 950 Kč

Pro nabídku termínů přípravných kurzů pro příslušný typ školy klikněte na odpovídající záložku v horní části stránky (Osmiletá gymnázia, Šestiletá gymnázia, Čtyřletá gymnázia a SŠ).